XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEnerji İletim Hatlarının Optimal Güzergah Seçiminde CBS Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nihat Pamuk
Org: Teiaş
Country: TR
E-mail: nihatpamuk_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)nihatpamuk1_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEnerji İletim Hatları, Optimizasyon, Coğrafi Bilgi Sistemleri
ÖzetDünyada ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel verilerinden birisi elektrik enerjisidir. Enerji İletim Hatlarının (EİH) artan güç talebini karşılayabilmesi için hızlı bir şekilde gelişmesi gerekmektedir. Günümüzde elektrik iletim sistemleri, şehirleşme ve enerji üretim santrallerinin sayısının artmasından dolayı önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. EİH güzergah seçimi; ekonomik, çevresel ve toplumsal faktörler göz önüne alındığında sadece en kısa güzergahın seçiminin yeterli olmadığı aynı zamanda farklı katmanların ve farklı ölçütlerin bir araya getirilerek gerçekleştirilmesi gereken bir maliyet çalışmasıdır. Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak EİH güzergah seçimi için çoklu kriterli karar verme analizi ve en düşük maliyet analizi ile birlikte hassasiyet analizi kullanılarak optimum güzergah tespiti yapılmıştır. Sonuç olarak, optimum güzergah çalışmalarında iletim hattına ait yükseklik, eğim, erozyon, buz yükü, yerleşim, koruma alanı, jeolojik toprak yapısı gibi verilerden faydalanılmıştır.
Başlıklar Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC