XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şeyhmus Aydoğdu
Org: Ahmet Yesevi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: saydogdu_AT_yesevi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05438328133
Anahtar Kelimelerbibliyografi, bibliyografya, literatür taraması, alanyazın incelemesi, açıklayıcı bibliyografi, açıklayıcı bibliyografi kütüphanesi.
ÖzetAçıklayıcı bibliyografi, literatür taraması sürecinde araştırmacının yararlandığı kaynakları belli standartlara uygun olarak kaydettiği bilgilerin her biridir. Açıklayıcı bibliyografiler, araştırmacıya yararlandığı kaynağa ilişkin kendi görüşlerini de belirtmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede araştırmacı, araştırma raporunu hazırlarken tekrar kaynağa yönelmeye gerek duymadan yararlandığı çalışmaya ait açıklayıcı bibliyografiden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, açıklayıcı bibliyografi paylaşımının ortak yazarlı çalışmalarda da etkili olacağı öngörülmüştür. Böylece araştırmacılar arasında kaynak paylaşımının yanı sıra kaynaklara ilişkin görüşler de paylaşılabilmektedir. Bu çalışmada, araştırmacıların bireysel veya grup çalışmalarında açıklayıcı bibliyografilerini kaydetmelerini amaçlayan bir uygulama geliştirilmiş ve geliştirilen bu uygulama www.bibliyografi.org adresinde yayınlanmıştır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC