XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel Yaklaşım
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynep Altan
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zeynepaltan_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)zaltan_AT_ttmail.com
Anahtar KelimelerYazılım Mühendisliği Proje Dersi, Yazılım Tasarımı, Yazılım Testi, Proje Yönetimi, Yapıcı Birliktelik, Öğrenme Modeli, SEEK (Software Engineering Education Knowledge).
ÖzetYazılım Mühendisliği programlarının iki yarıyıllık yazılım tasarımı ve projesi derslerinin amacı, öğrencilerin endüstrinin gerçek dünya problemlerini temel yönleri ile öğrenmeleridir.Yazılım mühendisliği disiplininde ?capstone projects? olarak adlandırılan bu derslerde öğrenciler yazılım tasarımı, gerçekleştirilmesi, testi ve yapılandırma yönetimi uygulamalarının etkin olarak nasıl gerçekleştirdiğini öğrenirler. Bu dersler çoğunlukla 3-4 kişilik küçük gruplarla yürütülür; fakat böyle bir çalışma akışı ile öğrenciler ileride çalışacakları şirketlerde karşılaşacakları problemlerin çoğuna oldukça sınırlı bir bakış açısından yaklaşabilirler. Oysa 20-30 öğrencinin birlikte yürüteceği daha büyük projeler daha sistematik bir çözüm verebilir. 100-120 kişilik sınıflarda yürütülecek bu dersler ortalama dört farklı çalışma grubu ile devam ettirilebilir. Fazla sayıda öğrenci içeren çalışma grubunun izlemesinde yapıcı birliktelik öğrenme tekniği isteksiz ve ilgisiz öğrencilerin de çalışmaya katılımını sağlayabilir. Amaç öğrenciye bilgiyi yılsonu notu iletmek değil, onları aktif öğrenme içine aktarabilmektir. Bu ise öğrenme çıktılarının, öğrenme aktiviteleri ve öğrenme yaklaşımları ile desteklenmesidir. Böylece öğrenciler SEEK (Software Engineering Education Knowledge) sınıflandırmasındaki özellikleri taşıyan yazılım mühendisleri olarak lisans programlarını tamamlayacaklardır. Etkin bir öğrenme çıktısı elde etmek için, öğretme ve öğrenme aktivitelerinin de dikkatli olarak hazırlanması gerekir. Dersin yürütücüleri öğrenci gruplarının çalışmalarını yönlendiren değil, sadece yol gösteren olarak izlemeli ve bunun için de öğrencilere doğru sorular sorabilmelidir. Öğrenciye sağlanan ileri derecede özgürlük amaçlanan öğrenme çıktısını elde etmeyi olanaksızlaştırabilir. Gruplar yenilikçi düşüncelerle geliştirdikleri parçaların birbiri ile hiçbir ilişkisi olmadığı çözümler de sunabilirler.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC