XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGüvenli Bir Toplumun İçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Önder Şahinaslan
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onder_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Ender Şahinaslan
Org: Bankasya
Country: TR
E-mail: Ender.Sahinaslan_AT_bankasya.com.tr

Yazar 3
Name: Emin Borandağ
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onder_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 4
Name: A.Mutalip Şahinaslan
Org: İnonu Ünivesitesi
Country: TR
E-mail: atalip_AT_inonu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)obimsa_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSiber Tehdit, Son Kullanıcı Güvenliği, Siber Güvenlik ve Önlem
Özetİçinde bulunduğumuz dijital dünyada, internet bağlantı sayılarında benzeri görülmemiş bir artış söz konusudur. Bireysel yaşamdan, toplum ihtiyaçlarına kadar hayatın her alanında, pek çok kolaylığı beraberinde getirmiştir. Dünya da internet kullanıcı sayısı son 5 yılda yaklaşık iki katına ulaşmıştır. Yaşantımızda bu boyutta bir kullanıma sahip internet, göz korkutucu tehdit ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Bireysel kullanıcılar kritik öneme sahip işlevlerini güvenli ortamlarda yapmalıdırlar. İnternet ve bilgi paylaşımı, güvenli olmayan son kullanıcı bilgisayarları ile çok daha büyük risk ve tehdit altındadır. Bu çalışma, daha güvenilir toplumlar için daha güvenli son kullanıcılar oluşturmak amacıyla alınması gereken tedbir ve önlemleri içermektedir.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Siber Kültür
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC