XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİmece e-Kitap Sistemi Projesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rifat ÇÖLKESEN
Org: Post-Edu Enstitüsü, Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ
Country: TR
E-mail: rifat_AT_colkesen.com

Yazar 2
Name: Batuhan AVCI
Org: Beykent Üniveristesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: admin_AT_toroslu.com
Diğer Yazar(lar)admin_AT_papatya.gen.tr
Anahtar Kelimeleruzaktan eğitim, e-kitap, e-book, e-textbook
ÖzetBu bildiride tarafımızca mimarisi geliştirilen "imece e-kitap projesi"nin işlevi, özellikleri, yazılım mimarisi ve açık ders kaynaklarına verdiği destek ele alınmıştır. İmece e-kitap editörlü, çok yazarlı akademik kitapları oluşturulacağı, yayınlanacağı ve sürekli olarak geliştirileceği bir açık kaynak ortamıdır. Üye olan her akademisyen yeni bir kitabın içerik senaryosunu üretebilir, editör atayabilir veya kitaba bölüm yazabilir. Akademisyen üyeliği kontrollü yapılmaktadır; okuyucu üyeliği ise "edu" içeren alan adıyla başvurursa denetimsiz, diğer alan adları kontrollü yapılmaktadır. Üretilen bir e-kitap FSEK kapsamında kayıtlı bir kitap olacaktır ve Kültür Bakanlığı'nın belirlediği tüm özellikleri içermektedir. Ayrıca üretilmiş olan bir e-Kitap bir eğitim/öğretim materyali, bir ders kitabı olarak kullanıldığında öğetim üyesine ait kişiselleştirilebilmektedir. "İmece e-kitap projesi"nde amaç, açık ders metaryali olarak FSEK kapsamına giren çok yazarlı kitaplar üretilmesine ortam sağlamak ve bunların üniversitelerde ders kitabı veya yardımcı ders kaynağı olarak kullanulmasını sağlamaktır. Kitabım mimarisi bir basılı kitabın ve bir e-kitabın tüm özelliklerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. EPUB, PDF ve HTML ve Word formatları kullanılabilmektedir. Üretilen bir e-kitabın ilk erişim hakkını kitabı yöneten editör belirleyebilmektedir; serbest, kısıtlı ve özel gibi erişim hakları vardır. Ayrıca belirli bir gruba veya IP adresine de belirli süre erişim hakkı verilmektedir. Erişim hakkında başlangıç değeri serbest (public) kabul edilmektedir. Böylesi bir "İmece e-Kitap Projesi"nden beklenen çok katılımcı ve serbest erişimli ciddi bir ortamın geliştirilmesidir. Ayrıca Türkçe içerik geliştirilmesi için de destek olacağını düşünmekteyiz.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC