XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDijital Ayrılık Probleminin Çözümünde Uydu Tabanlı Birleşik Ağ Uygulamaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdem Demircioğlu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: demircioglu_AT_ankara.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat H. Sazlı
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sazli_AT_eng.ankara.edu.tr

Yazar 3
Name: Taha İmeci
Org: İstanbul Tİcaret Üniversitesi
Country: TR
E-mail: timeci_AT_iticu.edu.tr

Yazar 4
Name: Erol Şanlı
Org: Türksat AŞ
Country: TR
E-mail: esanli_AT_turksat.com.tr
Diğer Yazar(lar)demirciogluerdem_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi ve Haberleşme Teknolojileri (BHT), Dijital Ayrıklık, Birleşik Ağlar, Örgüsel Ağlar, Heterojen Kablosuz Erişim
ÖzetGelişmekte olan ülkelerde ve kırsal bölgelerde bilişim alt yapısının eksikliği sebebiyle doğan dijital ayrılık (digital divide) probleminin çözülebilmesi için birleşik ağ uygulamaları ortaya konulmuştur. Bu ağ yapısında özellikle gelişmekte olan Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin kırsal kesimlerine başta internet, veri iletimi, sabit ve mobil telefon haberleşmesi gibi bilişim servislerinin götürülmesi hedeflenmektedir. Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri (ICT ? Information and Communication Technologies) alanında oldukça geri olan bu bölgeler muhtemel pazar potansiyelleri göz önüne alındığında yakın geleceğin önemli yatırım bölgeleri olacaktır. Pek çok araştırmacı ve ticari şirket bu bağlamda Afrika kıtasının kırsal kesimleri gibi gelişmemiş bölgeleri temel çalışma ve ilgi alanı olarak alan proje planları hazırlamaktadır.
Başlıklar Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC