XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtkileşimli E-kitapların Tasarım Aşamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Arif Daş
Org: Atatürk Üniversitesi Erzurum
Country: TR
E-mail: arifdas_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gürkan Yıldırım
Org: Atatürk Üniversitesi Erzurum
Country: TR
E-mail: gyildirimbote_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Mehmet Cem Bölen
Org: Atatürk Üniversitesi Erzurum
Country: TR
E-mail: mcbolen_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Orhan Çeliker
Org: Atatürk Üniversitesi Erzurum
Country: TR
E-mail: celiker.25_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)mehmetcem.bolen_AT_atauni.edu.tr
Anahtar Kelimelere-kitap, elektronik kitap, e-öğrenme, mobil cihaz, tablet bilgisayar, tasarım
ÖzetGünümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günlük hayatın her alanını etkilemektedir. Gelişen teknoloji eğitim ortamlarının da gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu gelişmelerle beraber etkinliği artan uzaktan eğitim, geleneksel eğitime alternatif hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında uzaktan eğitim ortamları için hazırlanan içerikler de önemli görülmektedir. Özellikle günümüzde e-kitap kavramı, üzerinde sıklıkla çalışılan bir araştırma konusudur. E-kitap basılı materyallerin sadece elektronik ortama aktarılması olarak görülmemelidir. Çeşitli çoklu ortam öğeleriyle hazırlanan içeriklerle daha etkili hale getirilebilir. Ayrıca hazırlanan e-kitapların okunmasını sağlayan mobil cihazlar da eğitim ortamlarında yerlerini almaya başlamışlardır. E- kitapların kullanımının her geçen gün artmasına paralel olarak geliştirme süreciyle ilgili araştırmaların da artış gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada bilgisayar ortamlarına ve mobil cihazlara yönelik hazırlanan e-içeriklerin geliştirilmesi süreci ve çeşitli çoklu ortam öğelerinin e-kitaplara entegre edilme deneyimleri aktarılmaktadır. Çalışma ile ülkemizde de gelişmekte olan e-kitap geliştirme sürecine katkı sağlanması planlanmaktadır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC