XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSteganografi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Metin Bilgin
Org: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Country: TR
E-mail: f0111301_AT_std.yildiz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)metin_bilgin_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSteganografi, Kriptografi, Bilgi Gizleme
ÖzetSteganografi, içinde gizli mesaj veya bilgiler bulunan bir veriyi, alıcıdan başka kimsenin fark edemeyeceği bir bicimde gönderme sanatıdır. Latincede steganos kelimesi görünmeyen, steganografi de gizlenmiş yazı anlamına gelmektedir. Kısaca steganografi veri gizleme sanatı olarak tanımlanabilir. Amaç, iletilmek istenen bilgiyi ve bu bilginin varlığını başkalarının fark etmesini engelleyecek kadar iyi saklamaktır. Steganografi, kendisine bilgi gönderilen kişi bile ancak anahtar bilgisini bilmesi durumunda gizli veriyi elde edebilir.
Başlıklar Kriptoloji ve E-imza
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC