XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDijital pazarlamada marka yönetimi ve sosyal medyanın etkileri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhammet Altındal
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nediyorum_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05065522129
Anahtar Kelimelersosyal medya, e-ticaret, marka yönetimi, dijital pazarlama
ÖzetGelişmekte olan dijital pazarlamanın tanımı yapılarak; kapsadığı alanları, çalışma şekillerini ve sosyal medya yönetimini örnek olaylarla açıklamaya çalışmaktır. Dijital pazarlamada kullanılan tanıtım araçları, sosyal medyanın önemi ve geleneksel marka yönetim uygulamalarının dijital pazarlama ile uygulanabilirliği konuları irdelenerek marka yönetiminin geleneksel ve dijital pazarlamaya olan etkileri açıklanacaktır. Dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama karşılaştırılarak; ticaret dünyasının dijitalleşmeye doğru mu gittiği yoksa dijitalleşmenin sadece isimsel bir değişiklik mi olduğu üzerinde durulacaktır.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC