XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNazilli İhracatçı Şirketlerin Weblerinin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DENETİM DANIŞMANLIK
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: TUĞBA EMEK
Org: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İ.İ.B.F.
Country: TR
E-mail: tugba emek
Diğer Yazar(lar)dr.aksut_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerWeb sitesi, İhracatçı Şirketler, görsel tasarım.
ÖzetÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde dünya ülkeleri ve bu ülkelerin insanları (toplumları) her alanda dolaylı dolaysız işbirliği ve etkileşime gitmektedirler. Ticaret alanında da bu etkileşimin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 6102 sayılı kanunun 1524 maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Bu çalışmada, 32 ihracatçı şirketin, hedef kitlesi olan kişi ve kurumlarla iletişiminde kullanmak üzere hazırlamış oldukları web siteleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Tuğba Gıda ve Orhanoğlu Gıda ilk sıraları alırken, Eraslanlı Tarım, Kuteks Kutsallar, Sistem Enerji ve Nar Gıda alt sıralarda yer almıştır. Çalışma sonuçları ile ihracatçı web sitelerinin geliştirilerek düzenlenmesinin gerekliliği ortaya konulmaktadır. COMPARATIVE ANALYSIS OF WEB PAGES OF EXPORT INTERMEDIARY FIRMS (the case of Nazilli) Abstract:Owing to Internet and Information Technologies countries of the world and people of this countries are in cahoots and affect each other directly or indirectly. This interaction is unavoidable on commerce. By the law no 6102 numbered 1524; stock corporations which are controled have to get a web page in three months after registered. And they have to set apart spesipic section for ilans which are compulsory by laws In this study, web pages of 32 stock corporations were investigated which were prepared for communication with other corporations and persons. According to results; uğur cooling, uğur motor vehicles, tuba nutrient and orhanoğlu nutrient are at first numbers, eraslanlı agrarian,kuteks kutsallar, system energy and nar nutrient are at last numbers. According to the results stock corporations should arrange and develop their web pages Key words: web pages, stock corporations, visual representation
Başlıklar E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC