XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık"ImageJ" Yazılımı Kullanarak Morfolojik Görüntülerin Tanımlanması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Bayırlı
Org: Bakıkesir Üniversitesi, FEF, Fizik Bölümü
Country: TR
E-mail: mbayirli_AT_balikesir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mbayirli_AT_balikesir.edu.tr
Anahtar KelimelerGörüntüleme, Morfolojik Yapı, ImageJ yazılımı, Nümerik Hesaplama
ÖzetDoğal ve yapay tüm oluşum yüzeylerinin görüntüleri morfolojik yapı olarak tanımlanır. Bunların tanımlanması ve şekil parametrelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar farklı bilim dallarında yapılmaktadır. Bu çalışmada, ?ImageJ? yazılımı kullanılarak morfolojik parametrelerin hesaplama yöntemi gösterilmektedir. Ayrıca, doğal manyezit cevheri yüzeyindeki doğal mineral oluşumların şekil parametreleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, doğal ve deneysel üretilen azoik veya non-azoik desenleri belirlemek için bu alanda çalışan bilim adamları için yararlı olabilir.
Başlıklar Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC