XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rafet Durgut
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rafetdurgut_AT_yandex.com

Yazar 2
Name: Abdülkadir Çakır
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: abdulkadircakir_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0506 483 63 60
Anahtar KelimelerHTML5, Anlamsal Ağ, HTML5 UPA, HTML5 Etiketleri
ÖzetBu çalışmada, internet üzerinde yayın yapan ya da yerel olarak çalışan web siteleri üzerindeki her bir etiketin tanımlanıp, tarayıcılar tarafından yorumlanmasını sağlayan HTML (Hyper Text Markup Language)?nin HTML4 versiyonu ile HTML5 versiyonu karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklar belirtilmiştir. Bir web sitesi olarak ele alınan www.sdu.edu.tr sitesi tasarımı ve kodlamasında sağlamış olduğu bazı avantajlar ortaya konulmuştur. HTML5 ile kodlanmış olan web belgelerinin HTML4 ile kodlanmış olanlardan farkları, avantajları ve dezavantajları belirtilmiş, HTML5 teknolojisi ile gelen yeni etiketlerin, yeni etiket parametrelerinin ve uygulama programlama arayüzlerinin (UPA), bir site üzerindeki performansları analiz edilmiş ve bu analiz sonuçları incelenmiştir.
Başlıklar web 3.0, Semantik Web ve Xml
Yeni Internet Teknolojileri
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC