XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa YILMAZ
Org: Türk Standardları Enstitüsü
Country: TR
E-mail: mustafayilmaz_AT_tse.org.tr
Diğer Yazar(lar)mustafayilmaz52_AT_hotmail.com; 0 312 416 64 93
Anahtar KelimelerTS 13298, Elektronik Belge Yönetim Sistemi,Belge,Doküman,Standart
ÖzetÇağımızdaki teknolojik değişimler günlük yaşantımızda ve sosyal ilişkilerimizde önemli değişikliğe neden olmaktadır. İnsanlar alışveriş, bankacılık, vatandaşlık vs işlemlerini artık internet üzerinden rahatlıkla yapabilmekte ve internetin kullanımı 7 den 70 e her geçen gün artmaktadır. Yaşanan bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim sadece insanların hayatını etkilemekle kalmamakta, hizmet veren kuruluşlarında farklı bir hizmet anlayışına geçmesine, yeni metotları benimsemesine ve kullanmasına neden olmaktadır. Kamu hizmeti yapan kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerde açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, hizmet kalitesini artırma, zaman ve kaynak israfını azaltmak adına e ? devlet uygulamalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. E-devlet uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biri de günümüz kuruluşlarının en kayda değer sermayesi diyebileceğimiz bilgi ve bu bilgileri ihtiva eden belgelerin yönetimini sağlayan elektronik belge yönetim sistemleridir. Bu yazıda TS13298:Elektronik Belge Yönetimi Standardı ışığında, elektronik belge yönetimi sistemlerinin sağlaması gereken özellikler anlatılmaya çalışılmaktadır.
Başlıklar Açık Veri, Açık devlet
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Bilgi Okur Yazarlığı
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
İnternet ve Sosyal Bilimler
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC