XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cebeciz_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: H. Durdu Çoban
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hacicoban_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)zcebeci_AT_cu.edu.tr
Anahtar KelimelerKelebek türleri, Kelebek gözlemciliği, Biyoçeşitlilik, Türkiye kelebekleri, Türkiye Lepidoptera faunası, Bilgi sistemi
ÖzetPalearktik ekolojik zonda bulunan Türkiye toplam 409 türle en zengin kelebek biyoçeşitliliğine sahip ülkelerden biri durumunda olmasına karşın kelebek türleri ile ilgili bilgiler tanımlandıkları bilimsel yayınlar ile sınırlıdır. Türkiye kelebek türlerinin il ve tür düzeyinde tanıtımına yönelik olarak yapılmış mevcut ve erişilebilir çalışmaların da genellikle liste düzeyinde kaldıkları görülmektedir. Ancak son yıllarda amatör gözlemci sayısında görülen artışla türlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada amatör gözlemcilerin 2006 yılından itibaren yapmış oldukları son 6 yıla ait kayıtları içeren AdaMerOs, Türkiye Kelebek Türleri Bilgi Sistemi?nin tanıtımı yapılmaktadır. AdaMerOs, 372 türe ait 22.000 gözlem kaydıyla ve sunmuş olduğu servislerle Türkiye kelebek biyoçeşitliliğini ortaya koyan önemli bilgi kaynaklarından biri durumuna gelmiş bulunmaktadır.
Başlıklar e-çevre, e-atık, Yeşil BT
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC