XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Tabanlı Bilgi İşleme ve Uygulamaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Karakoç
Org: Ege Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: pamukkaleli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)E-posta: mkarakoc05_AT_pau.edu.tr 5
Anahtar KelimelerBilgi İşleme, Çoklu Ortam, Dizinleme, Tarama, Hesaplama
ÖzetTeknoloji altyapısındaki ilerlemeler ve İnternetin gelişmesiyle birlikte çoklu ortam verileri büyük önem kazanmış ve bu veri miktarlarında büyük ölçüde artış olmuştur. Bu noktada, yapılacak çalışmalar için bilgi kaynaklarının Web üzerinden sunumu, dizinlenmesi, sorgulanması, en verimli şekilde kullanılabilmesi ve eniyilenmesi, açık kaynak ve/veya özgür yazılımlara ulaşılabilmesi gibi uygulamalar son derece önemlidir. Çoklu ortam kapsamındaki veriler üzerinde, bilgi işleme ve yönetimi, dizinleme ve tarama, çıkarsama ve hesaplama gibi son derece önemli pek çok işlemin İnternet aracılığıyla Web üzerinden gerçekleştirilebilmesi büyük esneklikler sunmaktadır. Bu çalışmadaki temel hedef, metin, görüntü, video gibi çoklu ortam verilerinin ele alınması suretiyle, Web ortamının tüm olumlu getirileri ile birlikte işlenmesi, dizinlenmesi, sorgulanması gibi uygulamaların İnternet üzerinden rahat bir şekilde gerçeklenebilmesidir. Bu bağlamda konu, konferans kapsamındaki temel konularla da ilgili olarak; elektronik kütüphanecilik, bilgi kaynakları, dizinleme ve tarama; özgür ve/veya açık kaynak kavramı; hesaplama ve tarama motorları ile ilişkili olarak ele alınacaktır. Web tabanlı bilgi işleme kapsamında kuramsal bilgilerin verileceği ve uygulamaların da yer alacağı bu eğitim semineri, literatüre dayalı akademik bir yön içermektedir ve bu kapsamdaki ilgili örnek uygulama ve video desteği ile katılımcıların dikkatini İnternet üzerinde bilgi işlemeye çekecektir. Bu seminerin ilgili kişiler için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC