XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitim Semineri: Kişisel Araştırma Ortamları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)meminmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKişisel Araştırma Ortamları, Sanal Araştırma Ortamları
ÖzetEğitim Semineri: Kişisel Araştırma Ortamları Günümüzde bilimsel araştırma yapmak ağırlıklı olarak bilgisayarda ve internet kullanılarak gerçekleştirilen bir süreç haline gelmiştir. Bu dönüşüme neden olan öncü faktörlerden birincisi bilimsel bilgiye erişimde internetin sağladığı olanaklardır. Ama günümüzde internetin bilimsel araştırma sürecinde asıl dönüştürücü etkisi bilginin erişiminden daha çok bilginin paylaşımına yönelik olmaktadır. Web 2.0 araçları ve sosyal ağlar bilimsel araştırmanın, araştırma kaynaklarının ve araştırma sonuçlarının başkalarıyla paylaşılması için önemli olanaklar sunmaktadır. Üstelik araştırmacılar bu paylaşım faaliyetlerini başkalarının desteği olmadan kendi başlarına yapabilir duruma gelmişlerdir. Diğer taraftan birden fazla araştırmacının internet ortamında biraraya gelerek ortak bilimsel araştırma yapmaları için çok sayıda işbirliği aracı bulunmaktadır. Araştırmacılar bilimsel sosyal ağlar yardımıyla kendi araştırma alanlarındaki diğer bilim insanlarının oluşturduğu ağlara katılabilmekte, diğer taraftan kendileri de ağ oluşturabilmektedirler. Bu eğitim seminerinde kişisel araştırma ortamlarında kullanılabilecek başlıca Web 2.0 araçları ve bilimsel sosyal ağlar araştırmanın paylaşılması, kaynakların paylaşılması ve sonuçların paylaşılması konularında ele alınacak ve bu uygulamalarla kişisel araştırma süreçlerinin nasıl geliştirildiği örneklenecektir. Seminerde ayrıca yazar kendisine ait ?Kişisel Araştırma Ortamı? na yer vererek kişisel deneyimlerini dinleyicilerle paylaşacaktır.
Başlıklar Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC