XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuzhan Menemencioğlu
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: omenemencioglu_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Emrullah Sonuç
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esonuc_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 3
Name: İsmail Rakıp Karaş
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismail.karas_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 4
Name: İlhami Muharrem Orak
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: imorak_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)menemencioglu.oguzhan_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi sistemi, Akademik, Web, Web Programlama, PHP, İnternet, Üniversite, Özgeçmiş, Veritabanı
ÖzetBu bildiride Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nde kullanılmak üzere hazırlanmış olan akademik özgeçmiş tabanlı fakülte bilgi sisteminin tasarlanması üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada fakülte ve bölüm sitelerinin dinamik olarak hazırlanması; ilgili verilerin, akademik personel bilgilerinin tek bir veritabanında toplanarak saklanması ve ayrıca kurum bazında bu bilgilerin standardizasyonu ve web ziyaretçilerine sunulması amaçlanmıştır. Sistem web tabanlı olup programlama PHP betik dilinde yapılmıştır. Veri tabanı tasarım ve yönetimi için MySQL veri tabanı yönetim sistemi kullanılmıştır. Bu sistem sayesinde bir akademik personelin isteğe bağlı olarak kişisel bilgileri, akademik ve idari görevleri, yapmış olduğu akademik çalışmalar gibi bilgiler saklanabilmekte ve istendiğinde kişiler tarafından güncellenebilmektedir. Ayrıca ilgili bilgiler web ziyaretçilerine de güncel haliyle sunulmaktadır.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC