XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKitle Kaynaklı ve Katılımcılı Algılama Konularına Genel Bakış ve Açık Noktalar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilgin Koşucu
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: bilgin.kosucu_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Özlem Durmaz İncel
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ozlem.durmaz_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Cem Ersoy
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ersoy_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)bilgin218_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKatılımcılı Algılama, Kitle Kaynaklı Algılama, Akıllı Telefon, Mobil Uygulamalar
ÖzetKatılımcılı Algılama hem kişisel hem çevresel ölçekte veri toplarken aynı zamanda bu verilerin işlenmesini de hedefler. Algılama sürecinde önemli olan, katılımcıların veri toplama işlemlerinin yapılacağı yer, zaman ve duruma kendilerinin karar verebilmesidir. GPS ve ivmeölçer gibi pek çok algılayıcının üzerlerinde bulunmaları nedeniyle akıllı telefonlar, katılımcılı algılama için benzersiz bir veri toplama aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Verilerin bu şekilde toplanması sayesinde, çevreye ve gündelik yaşam etkinliklerine ait tüm hareket ve örüntülerin izlenmesinin yanı sıra, insanlar da bu sürecin bir parçası haline gelir ve dolayısı ile daha başarılı çıkarsama olanakları elde edilir. Katılımcılı algılama ile, gürültü ve hava kirliliği haritaları çıkarmak gibi pahalı altyapı ya da büyük iş gücü gerektiren işlemler katılımcılar sayesinde dağıtık bir şekilde gerçekleştirilerek zaman ve maliyet gereksinimleri önemli ölçüde azaltılabilir. Bu yazıda, katılımcılı algılamanın mevcut durumu ele alınmaktadır. Bu genel bakışın ardından kullanılan algılayıcıların özelliklerinin yanı sıra potansiyel uygulama alanları incelenmiştir. Hâlihazırdaki araştırma ve uygulamaların tanıtılmasından sonra karşılaşılan açık noktalara yer verilmiştir.
Başlıklar Bulut Hesaplama
e-çevre, e-atık, Yeşil BT
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC