XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇevrimiçi Etik Dışı Davranışlarının Belirlenmesi İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zülfü Genç
Org: Fırat Universitesi
Country: TR
E-mail: zgenc_AT_firat.edu.tr

Yazar 2
Name: Habibe Kazez
Org: Fırat Universitesi
Country: TR
E-mail: habibekazezbote_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ayca Fidan
Org: Fırat Universitesi
Country: TR
E-mail: aycafidan06_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)zulfugenc_AT_gamil.com
Anahtar KelimelerBilişim etiği, etik dışı davranışlar, etik
ÖzetTürk Dil Kurumuna göre Etik; ?Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü? olarak tanımlanır. Bilgisayar etiği; sürekli gelişen bilgisayar teknolojileri ile ilişkili olarak gerçekler, kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler arasındaki ilişkileri içine alan dinamik ve karmaşık bir çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Etik genel olarak fikri mülkiyet, doğruluk, erişim ve gizlilik ana başlıkları altında toplanabilir. Bilgisayarların etik dışı kullanımı veya etik dışı davranış genel olarak bilerek başkalarına bir bilgisayar veya internet aracılığı ile zarar veren eylem(ler)yapılmasıdır. Bu çalışmada literatürde mevcut olan bir etik dışı davranış ölçeğinden yola çıkılarak üniversite öğrencilerinin çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesine yönelik uyarlanmış yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçekteki benzer maddeler tek bir maddeye indirgenmiş ve özellikle çevrimiçi kavramı altında toplanmıştır. Yeni ölçek 40 maddeden oluşan Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar Ölçeği olarak adlandırılmış ve toplanan verilerin güvenirlilik analizi yapıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.946 olduğu görülmüştür. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde okuyan 370 öğrenci katılmıştır.
Başlıklar Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
Temel Bilişim Eğitimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC