XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAlman Korsan Partisi Bilişim ve İnternet Temelli Hürriyeti Savunan Yeni Siyasi Oluşum
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Salih İkiz
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ahmet_AT_mu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)252 2111411
Anahtar Kelimelerİnternet hürriyeti, siyasi partiler
ÖzetSiyaset biliminde iktidar amacı güden grupların temsilcisi olan siyasi partiler içinde yaşadığımız yüzyılda bilgi toplumu ve yeni medya düzeni etkisi ile ideolojik yapı ve içerik açısından önemli değişiklikler geçirmişlerdir. Bu dönem hem neo milliyetçi partilerin oluşumuna ve hem de geleneksel muhafazakâr ve demokrat parti yapılarından farklı politikaları savunan siyasi oluşumların önünü açmıştır. Bu çalışmada İsveç?te 2006 yılında kurulan ve daha sonra da kurulduğu Almanya?da kısa süre içinde ciddi oy artışı sağlayan Korsan partisi oluşumu amaçları ve evrimi açıklanacaktır. Parti programında bilgisayar yazılım programlarının telif haklarının süresinin kısaltılması, internet üzerinde her türlü sansürün kaldırılarak özel hayatın korunması ve internetin bireylerin özgürce fikirlerini belirtebilecekleri yeni bir demokrasi ortamı olması temel amaçlar olarak sıralanmıştır. Özellikle genç kuşak seçmenler herhangi bir ideolojik altyapısı olmayan bu siyasi oluşuma seçimlerde destek vermişler ve yerel seçimlerde %10a yaklaşan oy oranına ulaşmışlardır. Bazı siyaset bilimciler bu yeni oluşumu bilgi toplumunda yeni dijital devrimin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Diğer taraftan bu oluşum siyaset bilimi teorisinde flash parti olarak adlandırılan ve sistem eleştirisine dayalı basit propaganda ve sloganlarla ayakta duran siyasi ömrü kısa bir parti olarak da görülebilir.
Başlıklar Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC