XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi İşlem için Etkin Bir Arıza Kayıt Sistemi Önerisi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Orhun UZUNŞİMŞEK
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: orhun.uzunsimsek_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Oğuzhan İLHAN
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilhanoguzhan_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Fatih YÜCALAR
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatihy_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 4
Name: Şenol Zafer ERDOĞAN
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: senole_AT_maltepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)Oğuzhan İlhan GSM: 0554 636 76 14
Anahtar KelimelerArıza Kayıt Sistemi, Personel Yönetimi, Çevik Yazılım Geliştirme.
ÖzetKurum ve kuruluşlar, performanslarını geliştirmek ve işlemsel verimliliklerini arttırmak için bilgi sistemlerinden yararlanmaktadır. Bilgi sistemleri, iş süreçlerini geliştirmek isteyen organizasyonların yararlı bilgileri elde etmesine olanak sağlamaktadır. Bilgi sistemlerinin kullanımı, küreselleşen dünyada kurumların birbirleriyle rekabet etmeleri noktasında avantaj sağlamaktadır. ITIL yönetim felsefesi ve ISO 20000 kalite standartları dikkate alınarak geliştirilen Arıza Kayıt Sistemi, tamamen yerli bir yazılımdır. İş zekâsı yaklaşımına önem verilerek geliştirilen bu yazılım sistemi, merkezci yönetime sahip devlet ve özel kurumlarının bilgi işlem bölümlerinde yazılım, donanım ve eğitim hizmetlerinin yüksek kalitede olmasına imkân sağlamaktadır.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Sistem ve Ağ Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC