XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFatih Projesi Kapsamında Hazırlanacak Elektronik İçeriklerin Temel Gereklilikleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)devkankaleci_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-öğrenme, e-içerik, e-içerik yazılımları, android
ÖzetGünümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi hızla değişmekte ve bununla birlikte bilgiye ulaşma yöntemleri de çeşitlenmektedir. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, geleneksel eğitim ortamlarının yetersiz kalması sebebiyle elektronik iletişim ortamları yani bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla daha etkin şekilde sunulabilmekte ve öğrencilerin bilgisayar, internet, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik araçları öğrenme materyali olarak etkin şekilde kullanmaları beklenmektedir. Aynı zamanda bu tür yeni teknolojiler öğrenme - öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve öğrencilere elektronik öğrenme sisteminin imkânlarının sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Elektronik öğrenme, yerel ya da bir bilgisayar ağı üzerinden zamandan ve mekândan bağımsız, eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak bilişim teknolojilerinin sağladığı görsel ve işitsel araçlarla öğretici ve öğrenci arasında iletişim kurulmasını sağlayan öğrenme ortamları olarak tanımlanır. Aynı zamanda sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldırarak bireylere yaşam boyu eğitim olanağı sunar. Elektronik öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime uğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir formata dönüşmüş ve ihtiyaç duyulan elektronik içerikler her yerden ve her an ulaşılabilir hale gelmiştir. Elektronik içeriklerin ders müfredatlarına uygun şekilde geliştirilmesi süreci, alt yapı sağlama ve elektronik içerik geliştirme süreci olmak üzere iki temel aşamadan oluşmaktadır. Altyapı sağlama aşaması, hazırlanacak elektronik içeriklerin farklı medyalarla uyumlu şekilde oynatabilmesini sağlayacak teknolojik ekipmanların oluşturulma sürecini kapsamaktadır. Bu aşamanın Fatih Projesi kapsamında gelişmiş ağlar ve bilişim teknolojilerini kullanan araçların öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmasıyla 2014 yılı sonuna kadar tüm ilköğretim ve liselerde tamamlanması planlanmaktadır. İkinci aşama olan mevcut ders kitaplarının dijital ortama aktarılması ve her öğrenci tarafından kolayca ulaşılabilmesinden çok daha fazlası olan e-içerik geliştirme süreci, Fatih Projesi?nin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Elektronik içerek hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında gelen eğitim girdi ve çıktıların dersin müfredatına uygun şekilde oluşturulması dersin etkin şekilde öğrenilmesini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Diğer taraftan interaktif olan elektronik içeriklerin öğrencinin ilgisini ve dikkatini en üst düzeyde tutacak şekilde görsel bileşenler içermelidir. Ayrıca farklı içerik sağlayıcıları tarafından sunulan elektronik içerikler hem akıllı tahtalarla hem de tablet cihazlarla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle hazırlanacak elektronik içeriklerinin tüm bu hususlara uyun şekilde hazırlanması ve gerekli kontrollerden sonra öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada, hem pedagojik hem de görsel bağlamda bir elektronik içeriğin nasıl hazırlanacağı, elektronik içerik hazırlama yazılımları ve temel düzeyde tablet bilgisayarlar için Android işletim sistemi tabanlı elektronik içerik hazırlama yöntemi sunulmuştur. Pedagojik açıdan değerlendirildiğinde, yeni hazırlanacak elektronik içeriklerin pedagojik ilke ve uygulamalara uygun olması, gereksiz içerik ve tekrarlara yer verilmemesi, bilimsel ve güncel olması, Türkçe?nin doğru ve etkili şekilde kullanılması gibi çok sayıda kriteri sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tasarım açısından değerlendirildiğinde, grafik ve şekillerin özgün, özenli ve estetik olması, ekran, sayfa, sahne gibi bölümler hem renksel, hem biçimsel, hem de kompozisyon açısından devamlılık, tutarlılık ve bütünlük içerisinde olması, ölçme değerlendirme yöntemlerine uygun eğitsel girdi ve çıktıların sunulması gibi çok sayıda kriteri sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC