XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Yönetim Süreçlerinde Wikilerin Kullanımı: AGÜ Uygulaması Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Öz
Org: Abdullah Gül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafa.oz_AT_agu.edu.tr

Yazar 2
Name: Melih Rüştü Çalıkoğlu
Org: Abdullah Gül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: melih.calikoglu_AT_agu.edu.tr

Yazar 3
Name: Hacı Oğuz
Org: Abdullah Gül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: haci.oguz_AT_agu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)haci.oguz_AT_agu.edu.tr
Anahtar KelimelerYönetim Bilişim Sistemleri, İşbirliği ve Ekip Çalışması Sistemleri, Wiki.
ÖzetÖzet: Birlikte çalışma yazılımları arasında yer alan ve son yıllarda giderek artan bir uygulama imkânı bulan teknolojilerden birisi de Wiki?lerdir. Kısaca, birden fazla kullanıcı tarafından ortak bir şekilde üretilip, geliştirilebilen web sayfaları topluluğu ve bu sayfaların yönetimini sağlayan yazılım olarak tanımlanabilen Wiki teknolojisi, geleneksel bilgi üretimi ve paylaşımını destekleyen bir teknolojidir. Abdullah Gül Üniversitesi, ülkemizde Wiki teknolojilerini yönetim süreçlerine entegre eden ilk üniversitelerdendir. 2011 yılının sonlarına doğru uygulamaya sokulan bir Wiki yazılımı AGÜ?de bir yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Bu çalışma Wiki teknolojilerinin üniversite yönetim süreçlerinde kullanımını AGÜ örneği üzerinden anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Wiki teknolojileri gibi yeni uygulama alanı bulan teknolojilerin uygulama sürecinde yapılan tespitlerin bilimsel platformlarda paylaşılması, konu hakkında çalışan akademisyenlere ve potansiyel uygulayıcılara önemli bilgi ve katkılar sunabilecektir.
Başlıklar Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC