PHP'ye Giriş KursuEğitmenler:
    Engür Pişirici engur@uzay.eu
    Hidayet Doğan hdogan@hido.net
    Engin Aygen engin@aygen.org
    Ramazan Terzi rt@rterzi.com


Süre : 4 gün

Hedef Kitle: PHP öğrenmek isteyen yazılımcılar.

Eğitim Ön Koşulu: Katılımcılar kendi bilgisayarlarını getirmekle
yükümlüdür. Getirdikleri bilgisayar da VirtualBox adlı sanallaştırma
yazılımı yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca, temel yazılım
konseptlerine aşina olmaları beklenmekte, en azından Nesneye dayalı
programlama kavramı hakkında da bir fikirlerinin olması
beklenmektedir.

Eğitim İçeriği:
    Web ve HTTP Protokolü
    PHP ve Tarihçesi
    Dil Yapısı
    Sabitler, anahtar kelimeler
    Değişkenler, Türlerı
    Süper-Global Değişkenler
    İşlemler
     - Aritmetik
     - Mantıksal
    Koşullar
    Döngüler
    Fonksiyonlar
    Nesneler ve Sınıflar
    İleri Konular (Sihirli Yöntemler, İstisnalar, İsim Uzayları, vs.)
    Web Programlama (çerez ve oturum kavramları, dosya yükleme, vs.)
    Veritabanı Programlama (sql, NOSQL, vs.)
    Güvenlik
    Eklentiler
    Çatılar

Eğitim Planı:
    4 gün boyunca, yukarıdaki konular paylaşımlı olarak anlatılacaktır.