Android 401 Eğitimi

Eğitmenler :
Kerem Küsmezer ( kerem.kusmezer@turkcell.com.tr)

Erdem Günay ( erdem.gunay@turkcell.com.tr)


Amaç :

Android 201 bilgi seviyesindeki kişileri Android 401 bilgi seviyesine çıkarmak

Ön Gereksinimler :
Android 101 ve Android 201 başarı belgesi

Kurulum :
Eğitim Eclipse IDE’si  üzerinden yapılaktır. ADT ve JDK Yüklenmesi yeterlidir..   Yükleme ile ilgili sitemizdeki bu dökümandan faydalanılabilir.İşlenecek Konular :
Android 301, Android 401, Turkcell Uygulama Servisleri


Konu İşleniş Şekli :
Tüm konular geliştirilecek bir uygulama üzerinde uygulamalı olarak anlatılacaktır.

1.Gün ve 2. Gün Programı

 • Servis tanımlama , kullanım , lifecycle , örnek.

 • Broadcast Receiver tanımlanması ve varolanların kullanımı,

 • AsyncTask

 • AlertManager

 • DownloadManager

 • Medya İşlemleri

 • Yerel Bildirimler( Notification Kullanımı)

 • SharedPreferences

 • Http Request , Json etc.

3. Gün programı

 • Usergrid hesap açılışı ve yönetim portali tanıtımı

 • Veri depolama  (POST, PUT, DELETE)

 • Veri sorgulama (Queries)

 • Veri ilişkileri (entity relationships)

 • Kullanıcı yönetimi

 • Kullanıcı ilişkileri

 • Geo-location

 • Binary dosya yükleme ve erişim4. Gün programı

 • Güvenlik (role – gruplar)

 • Aktiviteler ve feed sorgulaması

 • Uygulamanın usergrid entegrasyonu