Android Kursu (B sınıfı )

Eğitmen:   Halil Kaya  halil_at_ gdgistanbul.com


Bilgisayarda  Eclipse  kurulmuş olmalıdır.

 1. Gün
 - Android nedir?
 - Eclipse ortamının tanıtılması
 - Proje ağaç yapısı (src, res...v.s)
 - Temel nesneler (Activity, Intent, View, ViewGroup)

 2. Gün
 - Activity'ler arası veri iletişimi
 - Layout nesnesi ve çeşitleri
 - Toast mesajları ve Dialog classı
 - ActionBar ve Menüler

 3. Gün
 - Adapter
 - Form elemanları (Button, ListView, RadioButton, Checkbox, Spinner)
 - Veritabanına giriş ve sorgular

 4. Gün
 - Öğrenilenlerle bir uygulama yazmak