Django ile Web Uygulamaları Geliştirme Kursu

Django  ile  Web  Uygulamaları  Geliştirmek  

  
 Eğitmen:  Emrah  Ayanoğlu  (STM  A.Ş)

  
 Amaç:  Instagram,  Pinterest,  Disqus  ve  Mozilla  gibi  web  devlerinin  kullandığı  
 Python  diline  ait  en  iyi  web  uygulama  geliştirme  altyapılarından  olan  Django   Framework’ünü 
  hem  teorik  olarak  hem  devlerinin  örnek  bir  web  uygulaması   geliştirilerek,  Django  bilgi  ve
 becerisini  kazandırmak.

  
 Eğitim  Süresi:  4  gün

  
 Yeterlilikler: 
 
• Herhangi  bir  nesne  yönelimli  programlama  diline  hakim  olmak
 (C++,  Java,   C#,  Python,  Ruby,  v.b)
 
• Web  sayfası  geliştirme  hakkında  temel  bilgilere  bilmek  (HTML)
 
  
 Katılmadan  önce  yapılması  gerekenler:
  
 • Kişisel  bir  bilgisayara  sahip  olmak  (Linux,  Windows,  Mac) 
  
 • Kişisel  bir  bilgisayara  Python  yüklenilmesi  (http://python.org/download/) 
  
 • Python’altyapılarından  giriş  derslerinden  ilk  2  konunun  çalışılması 
 
   (http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html) 
    (Python  dilinin  kısa   bir  anlatımı  yapılacaktır) 
  

  
 Kurs  Konuları: 
  
 1. Python  Dili
  
   a. Dilin  Yapısı
    
   b. Değişkenler
   
   c. Diziler
    
   d. Koşullar
   
   e. Döngüler  ve  yinelemeler
    
   f. Fonksiyonlar
   
   g. Sınıf  ve  nesneler
  
 2. Django  Framework
  
   a. MVC  Mimarisi
    
   b. Django  ile  Blog    Geliştirmek
 
    i. Django’nun  yüklenmesi
     
    ii. Django  Projesi  oluşturmak
      
    iii. Django  Projesini  çalıştırmak
     
    iv. Veritabanı  bağlantıları  oluşturmak
      
    v. Tüm  blogların  listelenmesi

    vi. Yeni  blog’un  eklenmesi
      
    vii. Varolan  blog’un  düzenlenmesi
 
  c. Derinlemesine  Django
 
    i. Model   
      1. Basit  Model  Oluşturulması 
       
      2. Model’lerdeki  Veritabanı  Alanları 
        
      3. Model’lerdeki  arasındaki  Ilişkiler
       
      4. Model’lerin  Veritabanına  Aktarılımı 
  
     ii. View
 
       1. URL  Yönlendirici
       
       2. Basit  View  Oluşturulması
        
       3. Kısayollar
       
       4. Dosya  Upload  Edilmesi
        
       5. JSON,  PDF  ve  CSV  olarak  sonuçların  gösterilmesi
       
       6. Statik  dosyaların  gösterilmesi  (JavaScript,  CSS) 
        
     iii. Template
 
  
       1. Basit  Template’lerin 
         
       2. Template’lerin  ile  HTML’in  beraber  kullanılması
        
       3. Django  Template  dilinin
  
      iv. Form
 
       1. Basit  Form  Yapısı 
        
       2. Form  Validasyonlarının  Yapılması 
  
       3. Form’ların  Model’lerden  oluşturulması
  
      v. İleri  Yetenekler
  
        1. E-­‐mail  Yollanması 
        
        2. Session  ve  Cookie  Yönetimi
        
        3. Kimlik  Denetimi
        
        4. Önbelleğe  Alma