Bilimsel Hesaplama Kursu

Egitmen:  Mustafa Karakaplan, İnonü Ü.
          Fatih Avcu, İnönü  Ü.

Katılımcılar bilgisayarlarında Ubuntu kurulu veya
USB den Linux çalıştırabilecek  yeteneğe sahip olarak
gelmeleri istenecektir. Gerekli paket kurumları ve hazırlıkları
kurs öncesi katılımcılara iletilecektir. Ayrıca aşağıdaki konuları
içeren bir kitapçık verilecektir.1. Gün - Akademisyenler İçin Linux

GNU/Linux, Bash, Tez ve Makale hazırlama (LaTeX, Lyx, Bibtex)

2. Gün - Python Programlama

Python ile programlamaya giriş.

Scientific, Numeric, Symbolic Python

3. Gün - Python ile Akademik Bilişim

Python ile veri işleme ve grafik çizme,

istatistik, optimizasyon, faktoriyel tasarım, temel bileşen analizi

4. Gün - Laboratuvarda Linux

Linux ile Bluetooth, USB ve RS232 bağlantıları

kullanarak veri toplama, proses kontrol, laboratuvar otomasyonu.
Mikrodenetleyiciler ile haberleşme.