Toplumsal Dönüşüm için Ortaklık Kurma
Paul-Andre Baran
IREX
Biblionet Program Direktörü

IREX’in 6 yıl süreli Biblionet adlı programının amacı, kullanıcılara BİT eğitimi ve bilgisayar ve ücretsiz internet erişimi sağlayan ulusal çapta bir sistem oluşturarak Romanya halk kütüphanelerinin topluma daha iyi hizmet sunmalarına yardım etmektir. Biblionet programı, Romanya vatandaşlarının sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak ülkede modern bir halk kütüphanesi sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Biblionet programı Romanya’daki 2,300 halk kütüphanesinde bir kamu bilgisayar erişim ağı geliştirmekte, kamunun bilgiye erişimine öncelik veren kütüphaneleri desteklemekte, kütüphane çalışanlarına toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojilerin kullanıma sokulmasında uzman olmalarını sağlamak üzere eğitim vermekte, Romanya halk kütüphaneleri sistemine bir eğitim altyapısı kazandırmak üzere 41 kütüphaneyi eğitim merkezi haline dönüştürmekte ve Romanya Ulusal Halk Kütüphaneleri ve Kütüphanecileri Derneği ile ortaklık içerisinde bu derneğin modern kütüphanelerin yeni ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek sürdürülebilir yönetimsel yapılar kurmasına destek sağlamaktadır.

Bu bildiride Romanya halk kütüphaneleri vasıtasıyla e-devlet hizmetlerinin daha kolay sunulmasına örnek teşkil eden üç uygulama anlatılacaktır: çiftçilere sunulan devlet desteklerinin halk kütüphaneleri üzerinden çevrimiçi kanalla sağlanması, Visa Avrupa ortaklığı ile kütüphane kullanıcılarına BİT okuryazarlığı eğitimi verilmesi, ve son olarak, General Electric işbirliği ile, doktorların yerel hastanelerde EKG cihazlarından aldıkları verileri daha tecrübeli uzman doktorların bulunduğu bölge hastaneleri ile paylaşmaları ve ülkenin her yerindeki hastaların tele-tıp fırsatlarından faydalanmalarının sağlanması.