Ağ Yönetimine Giriş Kursu

Eğitmen: 
Ali Erdinç Köroğlu, LKD, (aekoroglu _ AT _ gmail.com )
Onur Güzel

1. Gün
------------------------------------
Sabah:
  * Tanışma
  * Ağ topolojileri
  * Ağ protokolleri
  * Ağ tipleri
  * Ağ kabloları

Öğle:
  * OSI katmanı
  * TCP katmanı
  * IP
  * ARP
  * ICMP

2. Gün
------------------------------------
Sabah :
  * TCP
  * UDP
  * Subnetting
  * Routing
  * CIDR

Öğle :
  * DHCP
  * DNS
  * NTP
  * SNMP
  * SMTP
  * FTP

3. Gün
------------------------------------
Sabah :
  * Tcpdump, iptraf, iperf
  * Proxy
  * Tunneling

Öğle :
  * VPN

4. Gün
------------------------------------
  * IPTables