XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeşil Hücresel Ağlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Turgay Pamuklu
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turgay.pamuklu_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Cem Ersoy
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ersoy_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)pamuklu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYeşil Hücresel Ağlar, Yenilenebilir Enerji.
ÖzetKüresel ısınma ve artan enerji maliyetleri, her alanda olduğu gibi bilişim teknolojileri alanında da enerji tüketimi fazlalığını bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu bildiride, bilişim teknolojilerinin bir alt dalı olan hücresel ağlarda, enerji tüketimi probleminin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yöntemiyle çözülmesi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla kullanılabilen donanımsal tasarımlar anlatılmış, şehir ve kırsal alanlardaki problemler ve bu alanlar için öne sürülen çözümler açıklanmıştır. Son olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ekonomik boyutu üzerinde durulmuştur.
Başlıklar 3G, 4G, Wifi, Wimax ve Mash Ağları
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC