XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkServis Tabanlı ve Tasarım Anında Çalışabilen Etkileşimli Raporlama Mimarisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Yanar
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: omer.yanar_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 2
Name: Ökkeş Emin Balçiçek
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: emin.balcicek_AT_kuveytturk.com.tr
Diğer Yazar(lar)emin.balcicek_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar KelimelerRaporlama Aracı, Raporlama Mimarisi, WYSIWYG Raporlama, Servis Tabanlı Rapor Üretimi, Tek Adımlı Çıktı Üretimi, Reporting tool, Reporting Architecture; WYSIWYG Reporting, Service Based Reporting, One-Step Output
ÖzetÖzet: Kurumsal Raporlama Çözümleri, farklı ölçeklerdeki birçok işletmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu çözümler genellikle iki bileşenden oluşur: tasarım modu ve ön izleme modu. Raporlar, tasarım modunda yer imleri ve veri bandları gibi soyut rapor bileşenleri kullanılarak, çalışma anında nasıl görünecekleri bilinmeden tasarlanır. Bu yaklaşım, kullanıcıları sürekli tasarım ve ön izleme modları arasında geçiş yapmaya zorlar. Bunun yanında, son kullanıcılar genellikle raporlar üzerinde çok az kişiselleştirme seçeneklerine sahiptir çünkü tasarım modları ancak üst seviyeli bilgisayar kullanıcıları tarafından kullanılabilecek ölçüde karmaşıktır. Bu yüzden aşağıdaki çalışmada, raporların tasarlanırken aynı anda görülebileceği, ?What You See Is What You Get? (WYSIWYG) olarak adlandırılan bir model sunulmuştur. Kullanıcıların son derece aşina olduğu, kelime işlemci benzeri bir ara yüz sağlanarak, raporların kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına göre kolaylıkla düzenlenebildiği bir uygulama geliştirilmiştir. Ayrıca rapor dosyalarının yönetimini ve istemcilere dağıtımını kolaylaştırmak için, istemci bağımsız web servis tabanlı bir raporlama sunucusu sağlanmıştır. Abstract: Business Reporting Solutions have widespread use in most enterprises. However, a great many of these solutions are composed of two parts: a design mode and a preview mode. Reports are designed by using abstract building blocks such as placeholders and data bands in design mode without the knowledge of how they look when rendered. This approach forces users to switch between design and preview modes constantly. Besides, end users generally have no or very limited customization options because design modes are so complicated that only power users can handle. Therefore we are presenting a ?What You See Is What You Get? (WYSIWYG) model in which a report can be designed and viewed at the same time. By providing a very familiar word-processor like interface, we enable end users to edit reports according to their custom needs. Moreover, we provide a client independent, web service based reporting server in order to ease report file management and client deployment.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC