XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıke-öğrenmede Üskavramsal Faaliyetlere İnteraktif Ders Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Meryem Demir Güldal
Org: İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO
Country: TR
E-mail: demirmeryem85_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mehmet Tosun
Org: İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi
Country: TR
E-mail: mhmttosun_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Didem Demir
Org: İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Country: TR
E-mail: demirddm_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Alper Cihan
Org: İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Country: TR
E-mail: alpercihan_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)demirddm_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÜstkavramsal Faaliyetler, Uzaktan Eğitim --- Metaconceptual, Distance education
ÖzetÖzet: Günümüzde internet ve bilgisayar teknolojileri hızla gelişmektedir. Yer, zaman kısıtlaması olmaksızın eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ?Uzaktan Eğitim? de bu gelişmeye paralel olarak ilerlemektedir. Eğitimdeki son gelişmelerle bilişimdeki gelişmeler birleştirilerek ders içeriklerinin geliştirilmesinin önemi de yadsınamaz. Bu çalışmada; Uzaktan Eğitim için üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş interaktif ders içeriklerinin nasıl hazırlanacağı ve Atatürk İlke ve İnkılapları ders örneği açıklanarak betimsel bir çalışma yapılmıştır. Abstract: Internet and computer technology is rapidly growing. There is almost no boundaries such as time or space or place. Equal opportunities exist for everyone parallel with the development in ?distance education?. It is important to note the evolution of course contents with the ever-growing of informatics. In this work, an example on the metaconceptually encriched interactive course content for distance education was studied for Ataturk Principles and Reforms lecture.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC