XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJava-Android Yazılım Mimarisi : Bir Masaüstü ile Çoklu Tablet Bilgisayar Haberleşme Uygulaması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilgehan Arslan
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilgehanarslan88_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Süreyya Gülnar
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sureyyagulnar01_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05534345721
Anahtar KelimelerServer-Soket, Java-Android Haberleşmesi, Anlık Ekran Görüntü Aktarımı(Server-Socet Technology, Communication of Jawa-Android , Screenshooting)
ÖzetÖzet: Java-Android yazılım mimarisi: bir masaüstü ile çoklu tablet bilgisayar haberleşme uygulaması başlığı altında yapılan çalışma; gelişen akıllı cihaz teknolojisine katkı sağlamak adına, Java-Android yazılım altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Hızla gelişmekte olan tablet teknolojisi düşünülerek tablet bilgisayarların kullanıldığı her alanda tek bir masaüstü bilgisayar yardımı ile çoklu tabletlerle haberleşme sağlanmıştır. Bu sitemin tasarımında; temelde tek bir masaüstü bilgisayar üzerinden çoklu tablet bilgisayarlara anlık görüntünün resim formatında aktarımı hedeflenmiştir. Java-Android yazılım dili kod mimarisinin avantajları gözönünde bulundurularak hızlı haberleşme ve kayıpsız iletişim sağlanmıştır. Uygulama da; Server-Soket teknolojisi ve TCP-IP altyapısı kullanılmış ve uygulama geliştirilirken; Huffman Sıkıştırma algoritması sistem gereksinimleri için tekrar yorumlanmış ve sisteme entegre edilmiştir. Anahtar Sözcükler:Server-Soket, Java-Android Haberleşmesi, Anlık Ekran Görüntü Aktarımı Abstract: Java android software architecture, according this study which a communication application with desktop computer and multiple tablet computer has developed for contributing smart device technology. Considering the rapidly emerging tablet technology every area in which is used tablet computer , communication each multiple tablet are provided with desktop computer. In the design of this system basically the target is transfering image which is named screenshoot from desktop computer to tablet computer. Considering the advatages of java android software language fast and loseless communication has provided in this study.Server socket technology and TCP-IP infrastructure has used this application while developing , and also Huffman compression algorthm for the system requirement have been re-interpreted and integrates into the system. Keywords: Server-Socet Technology, Communication of Jawa-Android , Screenshooting
Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC