XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTork ve Yakıt Tüketine Bağlı Motor Başarımına Bulanık Mantık Yaklaşımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilgehan Arslan
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilgehanarslan88_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Süreyya Gülnar
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sureyyagulnar01_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05534345721
Anahtar KelimelerBulanık Mantık, Motor Performans Değeri, jFreeChart, jCommon (Fuzzy Logic,Computating Torque,Motor Performance Value,jFreeChart,jCommon)
ÖzetÖzet: Tork ve yakıt tüketimine bağlı motor başarımına bulanık mantık yaklaşımı başlıklı bu çalışmada; otomobil motor performansı, bulanık kontrol sistemi tasarımı ile tork ve saatlik yakıt tüketim miktarına göre hesaplanmıştır. Günlük yaşamımızda, kesin olduğunu düşündüğümüz ancak kesin olmayan durumlarla karşılaşırız. Bu durumların sistematik bir biçimde öngörülebilmesi ancak bazı kabullerin yapılmasından sonra mümkün olur. Bu belirsizliklerin bulanık mantık teorisi kapsamında analiz edilmesi mümkündür. Bulanık mantık, insan davranışlarına benzer bir şekilde mantıksal uygulamalarla, bilgisayarlara yardım eden bir bilgisayar mantık devrimidir. Bulanık Mantık ile geliştirilen sistemimizde motor performansı; tork yani birim zamanda araç tekerleğine yansıyan itme kuvveti ve yakıt tüketim değerleri göz önünü alınarak hesaplandı. Motor performansını belirleyen parametreler ?Çok Düşük, Düşük, Normal, Yüksek, Çok Yüksek? olmak üzere dilsel beş değişken ile ifade edildi. Sistemimizde; yazılım dili olarak Java, grafik çizimleri için jFreeChart ve jCommon kütüphaneleri kullanıldı. Anahtar Sözcükler: Bulanık Mantık, Motor Performans Değeri, jFreeChart, jCommon Abstract : Automobile Engine Performance Computation Based On Torque and Fuel Consumption with Fuzzy Logic is related with automobile's fuel, fuzzy logic,Torque and fuel consumption per hours. Most of Company meet across a lot of problems with regard to glabolization on the World. These problems are indifferent and irrelevant each other because of these reason, fuzzy logic is the most effective method for solving them. Rapidly reducing technology is come along competitive environment so some criteria is more important than before. Automobile industry is one of them. Torque is per minute moment or moment of force for wheel. The higher torque the higher motor performance. Considering all these reasons, our system based on fuzzy logic and motor's performance is computed. We use "Very Lowest,Low,Normal,High, Very High" terms for our application table so motor performance is undestandable for users. Our system's programming language is Jawa and jFreeChart, jCommon is used for graph drawing. Keywords:Fuzzy Logic,Computating Torque,Motor Performance Value,jFreeChart,jCommon
Başlıklar AB-Bildiri
e-çevre, e-atık, yeşil BT
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC