XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürk Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Deperlioğlu
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: deperlioglu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gür Emre Güraksın
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: guremre_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Utku Köse
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utkukose_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)deperlioglu_AT_aku.edu.tr
Anahtar KelimelerTürk Milli Eğitim sistemi, Mesleki ve teknik eğitim, Bilişim teknolojileri eğitimi.
ÖzetTürkiye?de mesleki ve teknik eğitimin önemi bütün taraflarca sürekli olarak dile getirilmektedir. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi konusunda hem kamu kurumlarınca ve hem de sivil toplum örgütlerince bir çok çalışma yapılmıştır. Fakat buna rağmen mesleki ve teknik eğitim istenilen seviyelere ulaşamamıştır. Ülkemizde işsizlik oranı çok yüksek olmasına rağmen, işletmelerdeki kalifiye eleman ihtiyacı da had safhaya ulaşmıştır. Bu çalışmada özellikle mesleki ve teknik eğitimde Bilişim Teknolojileri Eğitimine (BTE) odaklanarak sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu soruların çözümü ve bilişim sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için öneriler bir arada sunulmaya çalışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC