XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTwoing Algoritması İle Sınıflandırma : Kalp Hastalığı Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlhan Uysal
Org:
Country: TR
E-mail: iuysal_AT_mehmetakif.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Bilen
Org:
Country: TR
E-mail: mbilen_AT_mehmetakif.edu.tr

Yazar 3
Name: Sami Ulukuş
Org:
Country: TR
E-mail: samiulukus_AT_mehmetakif.edu.tr
Diğer Yazar(lar)iuysal_AT_mehmetakif.edu.tr +905355488264
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği (Data Mining), Sağlıkta Veri Madenciliği (Health Data Mining), Twoing Algoritması (TwoingAlgorithm), Karar Ağacı Algoritması (DecisionTreeAlgorithm), Kalp Hastalığı (HeartDisease)
ÖzetVeri madenciliğinin kökleri yapay zekâ, makine öğrenimi, matematik, istatistik ve bilgisayar uygulamaları alanlarına dayanmaktadır. Veriden bilgi çıkarımı insanoğlunun yüzyıllar boyunca yaptığı bir iştir. Ancak günümüzde bilgisayar, bilgisayar ağları ve depolama sistemleri teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hayatı büyük miktarlarda veri kuşatmaktadır ve bu verinin büyük bir kısmı ticari, bilimsel, stratejik ve benzeri amaçlarla büyük veritabanları veya veri ambarlarında saklanmaktadır. Verilerin dijital ortamda saklanmaya başlanması ile birlikte, yeryüzündeki bilgi miktarının ve buna bağlı olarak veri tabanlarının sayısı giderek artmaktadır. Akıllı veri işleme metodu olan veri madenciliği, dünya üzerinde artan veri miktarının etkili bir biçimde kullanılmasının neredeyse tek çözümü olarak görünmektedir. Bu gelişme diğer alanlarda olduğu gibi tıp alanında da ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle tıp alanındaki verinin büyüklüğü ve hayati önem taşıması bu alandaki uygulamaları daha da önemli kılmaktadır. Bu çalışmada tıbbi veriler üzerinde veri madenciliği uygulamasına bir örnek olarak kalp hastalığı verileri twoing algoritması ile sınıflandırılmıştır. Kalp hastalığı veri setinin sınıflandırma sonucunda karar kuralları oluşturulmuş ve kalp hastalığının belirtileri ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda yaş, cinsiyet, maksimum kalp hızı, göğüs ağrısı tipi, açlık kan şekeri, talasemi, büyük damarlar, anjine bağlı depresyon gibi niteliklerin kalp hastalığı ile ne derece ilgili olduğu belirlenmiştir. Sınıflandırma sonucu oluşturulan karar kurallarına göre göğüs ağrısı, büyük damarlar ve st eğiminin kalp hastalığı belirtisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC