XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Küçük
Org: HT-TTM
Country: TR
E-mail: mkucuk_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Mustafa Ünal
Org: HT-TTM
Country: TR
E-mail: musunal65_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Sinan Akıllı
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sinanakilli_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Galip Yıldırım
Org: KYGM
Country: TR
E-mail: galip.yildirim_AT_kulturturizm.gov.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerHalk Kütüphaneleri, BİT Eğitimi, E-devlet, Sayısal Bölünme, Bilgi Toplumu, E-dönüşüm
ÖzetBilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımının günümüzde eskiye oranla giderek daha fazla yaygınlaşmış olmasına rağmen, söz konusu teknolojilerin çok hızlı değişim ve gelişim göstermesinin de bir sonucu olarak, sayısal bölünme olgusu gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de bu toplumların dezavantajlı kesimlerinde, bilgi toplumuna geçiş ve bunun sonucu olarak ta bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesi süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmeye devam etmektedir. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde devlet organları ve sivil toplum kuruluşları sayısal bölünme olgusunun yarattığı sorunların azaltılmasına ve giderilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta ve startejiler geliştirmektedir. Ülkemizde de öncelikle Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının sayısal bölünmeyi azaltmaya ve gidermeye yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bu arka plan bağlamında, Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmış ve yürütülecek olan ?Kütüphan-e Türkiye? Planlama ve Pilot Uygulama projesi için, 2002 yılından bu yana aralarında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de bulunduğu 10?dan fazla ülkede halk kütüphanelerinin toplumlardaki sayısal bölünmenin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak yerlere dönüştürülmesini hedefleyen projelere maddi destek sağlamış ve sağlamakta olan Bill ve Melinda Gates Vakfı?ndan hibe alınmıştır. 28 ay süreli Planlama ve Pilot Uygulama projesi kapsamında; ülke genelini yansıtan 26 ilde bulunan ve çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil eden toplam 78 halk kütüphanesinde, öncelikle, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı, kütüphane çalışanları ve kullanıcılarının bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı konularında ihtiyaç analizleri yapılacak, analiz sonuçlarına göre altyapı geliştirme çalışmaları yapılarak kütüphane çalışanları ve kullanıcılarına yönelik ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimi verilecektir. Proje faaliyetlerinin nihai hedefleri olan, özellikle de toplumun dezavantajlı kesimleri açısından sayısal bölünmeyi azaltma ve giderme ve bireylerin yaşam kalitelerinde olumlu iyilşemeye yol açma hedeflerine ulaşma düzeyi, uygun etki analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirilecektir. Planlama ve Pilot Uygulama projesinin tüm faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilecek deneyim ve geri bildirim esas alınarak, Türkiye?deki tüm halk kütüphanelerinde benzer faaliyetlerin uygulanabilmesini hedefleyen bir Ülke Projesi teklifi hazırlanacak, Ülke Projesi için bir taraftan Bill ve Melinda Gates Vakfı?na yeni hibe başvurusu yapılırken, diğer taraftan da proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, projenin ülkemizdeki diğer ulusal çaplı proje ve stratejilere entegre edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC