XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUlusal Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan Dinçer
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dincerserkan_AT_cu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerUlusal yayın, e-dergi, akademik yayın
ÖzetBilişim teknolojilerinin kullanımı her alanda olduğu gibi akademik süreli yayınları takip etmede de oldukça yarar sağlamıştır. Uluslararası alanda ayrı bir iş kolu olarak kabul edilen süreli akademik yayıncılığı, ulusal alanda genellikle üniversite desteğiyle gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Günümüzde yayınların birçoğunun elektronik ortama alınarak erişilebilirliğinin artmasına rağmen yayınlanan ulusal makaleler genel olarak gerçek etkisini gösterememekte hatta birçok araştırmacıya ulaşamamaktadır. Bu sınırlılıkların başında maliyet, zaman gerekliliği, yeterli personelin bulunmaması gibi faktörlerin gelmesine ek olarak kaynağın düzgün bir platformda olmaması, ulusal veri tabanlarının yerince işlevsel olmaması, değerlendirme süreçlerinde yaşanılan problemlerde ulusal yayıncılığın önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bu çalışma ile ulusal süreli yayıncılıkta yaşanılan problemler belirtilerek yukarıda belirtilen sınırlılıklara çözüm önerileri sunulmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC