XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtım Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Çelik
Org: HT-TTM
Country: TR
E-mail: ahmetchacettepe_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Selçuk Savaş
Org: HT-TTM
Country: TR
E-mail: slcksvs_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Seda Öz
Org: HT-TTM
Country: TR
E-mail: ssedaozz_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Özlem Akat
Org: KYGM
Country: TR
E-mail: ozakat_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerE-dönüşüm, Halk Kütüphaneleri, E-devlet, BİT Eğitimi
ÖzetTanıtım çalışma grubu, Kütüphan-e Türkiye projesini kamuoyunda tanıtmak ve karar mekanizmalarının projeye yerel ve ulusal düzeyde destek sağlamaları için çalışmalar yapmaktadır. Projenin bitiminden sonra sürdürülebilir bir halk kütüphaneleri politikasının ortaya konması tanıtım çalışma grubunun asıl amacıdır. Türkiye?nin sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınarak halk kütüphanelerinin BİT olanaklarından optimum düzeyde yararlanmalarını sağlayacak hedef kitle olarak; ilgili devlet kurumları, medya kuruluşları, kütüphanecilik sektörü, genel kamuoyu olmak üzere dört farklı grup belirlenmiştir. Söz konusu hedef kitleye verilecek mesajları ulaştırmak üzere iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, lobi tekniklerinden yararlanılması; pilot proje kapsamındaki vatandaşlara yönelik olarak tanıtım çalışmaları yapmak üzere kütüphane çalışanlarının bu konuda eğitilmesi; kütüphanelerle ilgili başarılı örnek olayların ortaya çıkarılması projenin kapsamı içindedir. Pilot proje bitiminde Türkiye?deki halk kütüphanelerinin toplumsal dönüşüm süreci içinde nasıl bir rol oynayabileceklerine ilişkin bir ülke tanıtım planı hazırlanmasına çalışılacak ve sürdürülebilir bir yapı için neler gerektiği konusu tartışmaya açılacaktır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC