XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKütüphan-e Türkiye Projesi BİT Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hüseyin Özyurt
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hozyurt_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Erhan Erkan
Org: KYGM
Country: TR
E-mail: erhan.erkan_AT_kulturturizm.gov.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerE-dönüşüm, Halk Kütüphaneleri, BİT Eğitimi, E-devlet
ÖzetKütüphan-e Türkiye Projesi bünyesinde yer alan çalışma grupları içerisinde bulunan BİT grubunun amacı, mevcut kaynakların analizi ve güncelleştirilmesi, bu kaynakların proje süresince yönetimi ve bakımı; gerekli ise yeni kaynak alımı ve bunların en etkili şekilde kurulumu, yönetimi ve bakımını yapmak olarak tanımlanmıştır. Grup, proje kapsamında kütüphanelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu tüm bilişim ihtiyacını karşılamak; sunucu, pc ve ekipmanlarını kurmak, yönetmek ve proje süresince bakımını yapmak; diğer grupların ihtiyaç duyduğu verileri ve istatistikleri toplamak, işlemek ve kütüphane kullanıcılarının güvenli bir şekilde internet erişimini sağlamak üzerine çalışmaktadır . Halkın gereksinimleri ve devletin öncelikleri, kütüphane kullanıcılarının gereksinimleri, ülke programı geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda proje kapsamında görev yapan diğer çalışma grupları ile işbirliği içinde olarak somut verilere dayalı öneriler sunmak grubun özellikle önemsediği konular arasında yer almaktadır. Çalışma grubu proje için ihtiyaç duyulan tüm yazılım ve donanımları toplamak, bunları en etkili şekilde proje süresince yönetmek ve bakımını yapmakla yükümlüdür. Grup bunu bizzat kütüphaneleri yerinde inceleyerek ve diğer grupların yaptığı anketlerin içerisine bazı sorular ekleyerek ve gerekirse kendisi bizzat anket hazırlayarak yapmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak proje kapsamında yenilenen halk kütüphanelerindeki kullanıcıların internet, bilgisayar ve yazılım kullanımını ölçecek olan BİT çalışma grubunun ülke programına dâhil edilebilecek uzun vadeli bir sistem oluşturmaya çalışacaktır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC