XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKütüphan-e Türkiye Projesi Etki Değerlendirme Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Al
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umutal_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: İrem Soydal
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: soydal_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Orhan Açıkgöz
Org: KYGM
Country: TR
E-mail: orhanacikgoz78_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerE-dönüşüm, Halk Kütüphaneleri, BİT Eğitimi, E-devlet
ÖzetKütüphan-e Türkiye Projesi bünyesinde yer alan çalışma grupları içerisinde bulunan Etki Değerlendirme Çalışma Grubunun amacı, yerel çevrelere en iyi şekilde uyacak, kullanıcı gereksinimlerini ve yerel paydaş/yönetim önceliklerini hedef alan bir ülke programı yaratmaya yardımcı olmak olarak tanımlanmıştır. Grup, proje kapsamında halk kütüphaneleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek tüm yenilik ve gelişmelerin özelde kullanıcılar genelde toplumun tüm kesimleri üzerindeki etkilerini ölçme yöntemleri üzerinde çalışmaktadır. Halkın gereksinimleri ve devletin öncelikleri, kütüphane kullanıcılarının gereksinimleri, ülke programı geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda proje kapsamında görev yapan diğer çalışma grupları ile işbirliği içinde olarak somut verilere dayalı öneriler sunmak grubun özellikle önemsediği konular arasında yer almaktadır. Çalışma grubu proje için ihtiyaç duyulacak verilerin önemli bir kısmını toplamak ve değerlendirmekle yükümlüdür. Grup bunu ?genel kütüphane bilgi anketi?, ?kütüphaneci anketi?, ?kullanıcı anketi?, ?kütüphane kullanıcısı olmayan kişilere uygulanacak anket? olmak üzere dört temel anketle yapmayı hedeflemektedir. Grubun etki ölçümü konusunda dayanak noktası olarak aldığı kaynaklar; The IPA Guide (Etki Planlama ve Değerlendirme Rehberi), Performance Metrics Workbook (Performans Ölçümü Çalışma Kitabı), Common Impact Measurement System Workbook (Ortak Etki Ölçme Sistemi Çalışma Kitabı) olarak belirlenmiştir. Veri toplama aşamasında kullanılacak anketlerde, bu kaynaklarda yer alan standart bazı sorularla üretilecek anket sorularına yanıt aranmasının yanı sıra yenilenen kütüphane hizmetleri sayesinde hayatlarında fark edilir değişim yaşayan kişiler özelinde ele alınacak bazı senaryolar üzerinde de durulacaktır. Bu bağlamda grup, proje kapsamında hem nicel hem de nitel verilerin analizi ile ilgilenecektir. Sonuç olarak proje kapsamında yenilenen halk kütüphanelerindeki ve kullanıcı bakış açısındaki olası değişimi eğitim, sağlık, kültür, ekonomik gelişim, iletişim ve e-devlet odaklı etkilerini ölçecek olan etki değerlendirme çalışma grubunun ülke programına dâhil edilebilecek uzun vadeli sonuçları örnek olaylarla ortaya konmaya çalışılacaktır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC