XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKütüphan-e Türkiye Projesi BİT Eğitimi Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Göknur Kaplan Akıllı
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akilli_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Gülten Alır
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gultena_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Erol Sönmez
Org: KYGM
Country: TR
E-mail: erol.sonmez_AT_kulturturizm.gov.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerE-dönüşüm, Halk Kütüphaneleri, BİT Eğitimi, E-devlet
ÖzetKütüphan-e Türkiye Projesi bünyesinde yer alan çalışma grupları içerisinde bulunan Eğitim Çalışma Grubunun amacı; kütüphane çalışanlarının ve vatandaşların bilişim teknolojileri (BT) bilgilerinin, düzeylerinin ve yeterliklerinin belirlenerek uygun ve sürdürülebilir eğitim programları geliştirmektir. Eğitim çalışmaları temelde iki programdan oluşmaktadır: - Eğiticilerin eğitimi programı: Kütüphane personelinin BT becerilerinin geliştirilmesi yanında birer BT eğiticisi olarak proje kapsamında ve sonrasında vatandaş eğitimi çalışmalarının sürdürülmesini hedefler. Eğitim programı BT yeterlikleri yanında yönetim ve iletişim becerilerini de içeren beş düzeyden oluşmaktadır: o Temel Bilgisayar Becerileri (Bilgisayar ve Internet) o İleri Düzey Teknoloji Becerileri (BT ve Sistemler) o Kişisel ve Kişilerarası İletişim Becerileri o Kütüphane Yönetimi (Toplumu Harekete Geçirme) o Kamu Hizmetleri (e-Vatanadaşlık Becerileri) - Vatandaş eğitimi programı: Vatandaşların, kişisel, sosyal, mesleki ve eğitime yönelik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, BT ve e-vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece vatandaşlar, e-Türkiye dönüşüm sürecinde aktif birer birey olarak topluma dahil olma ve kendilerini geliştirme becerisine sahip olacaktır. Vatandaş eğitim programı üç düzeyden oluşmaktadır: o Temel BT beceriler o Orta düzey BT beceriler o İleri düzey BT beceriler Vatandaş eğitimi programı kapsamında, genel kütüphane kullanıcısı bireylerin eğitimi için hazırlanan BT programları yanında, yaşlılar, ev hanımları, işsizler, engelliler gibi dezavantajlı grupların ihtiyaç duyduğu özel içeriklerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. BT eğitim programlarında hedef grubun ve çevrenin özelliklerine bağlı olarak yüzyüze ya da uzaktan eğitim gibi farklı eğitim yaklaşımları; akran öğretimi, işbirlikçi öğrenme, benzetim ve oyunlar gibi farklı öğretim yöntemleri ve tekniklerinin kullanılması planlanmaktadır. Sonuç olarak, proje kapsamında yapılan çalışmalarla, genel ve özel gruplar için BT ve e-vatandaşlık eğitim programları ve içerikleri geliştirilecek, uygulanacak ve değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçlar ışığında eğitim programlarının aksayan ve işe yarayan yönleri saptanarak sürdürülebilirlik çerçevesinde ülke programına adapte edilebilecek nitelikte bir plan ortaya konulacaktır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC