XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFinans Yazılım Projelerinde Efor Tahmini İçin Parametrik Yöntemlerin Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ökkeş Emin Balçiçek
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: emin.balcicek_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 2
Name: Mevlüt Güçlü
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: mevlut.guclu_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 3
Name: Özgür Şahin
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: ozgur.sahin_AT_kuveytturk.com.tr
Diğer Yazar(lar)mevlut.guclu_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar KelimelerParametrik Tahminleme, Yazılım Tahminleme, Efor Tahminleme, Yazılım Büyüklüğü Tahminleme, Kod Satır Sayısı (Lines Of Code ? LOC), Uzman Tahminleme, Yazılım Tahmini Hata Analizi, RMSE ( Ortalama Karekök Hata ) , MMRE ( Ortalama Yüzde Hata ), Korelasyon Katsayısı, Parametric Estimating, Software Estimating, Effort Estimating, Software Size Estimating, Lines Of Code ? LOC, Professional Estimating, RMSE ( Root Mean Square Error ) , MMRE ( Mean Magnitude of Relative Error ), Correlation
ÖzetFinans Kurumları Yazılım Projelerinde Efor Tahmini İçin Parametrik Yöntemlerin Analizi Özet : Yazılım projelerinde, doğru efor tahmininde bulunmak, diğer sektörlerde olduğu gibi finans kurumlarında da oldukça kritik öneme sahiptir. Günümüze kadar bu ihtiyacı karşılamak amacı ile birçok yazılım efor tahmin etme metodu aracı ve modeli geliştirilmiştir. Bu tahmin teknikleri yardımıyla yazılım projelerinin efor, süre ve teslim hızı gibi büyüklükleri hesaplanarak projenin planlanması ve yürütülmesi gerçekleştirilmektedir. Bu makalede en iyi tahmin yöntemini araştırmak amacı ile Bailey-Basili, Doty, Walston-Felix, Halstead, Boehm ve COCOMO gibi parametrik tahmin modelleri kullanılarak, yaklaşık 300 şubeli bir katılım bankasında gerçekleşen 20 yazılım projenin efor tahminlemesi yapılmaktadır. Çeşitli projelerin uzman tahmini yöntemi kullanılarak yapılan tahminlemeye göre hedeflenen ve proje teslimi sonrasında kesin olarak tespit edilebilen, gerçekleşen adam-gün verileri kullanılmıştır. Bu projelerin kaynak kodlarının satır sayıları KLOC cinsinden hesaplanmış 10 farklı hesaplama yöntemi ile kestirimler gerçekleştirilmiştir. Bulunan sonuçlar arasında en iyi yöntemin tespiti için Ortalama Karekök Hata, Ortalama Yüzdesel Hata ve korelasyon katsayısı istatistiksel formülleri kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, bu istatistiksel fonksiyonların yardımı ile varolan veri kümesine ait gerçekleşen adam-gün değerlerine yakınsamak amacı ile yapılan iterasyon sonucunda yeni bir denklem elde edilmiş ve önerilmiştir. Yapılan bu analizler ve çıkarımları sonuç bölümünde paylaşılmıştır. Abstract: Estimating the effort correctly in software projects is a critical issue for financial enterprises as well as other sectors. Until today, plenty of models and tools have been developed to assess and interpret the accuracy of software development effort estimates. With these estimation techniques, software projects are planned and implemented by evaluating the scalars like effort, duration and delivery speed. In this research, twenty software projects of a 300-branched participation bank is estimated using parametric estimating models like Bailey-Basili, Doty, Walston-Felix, Halstead, Boehm and COCOMO in order to find out the best estimation technique. These estimations are based on the person-day data of projects that were implemented in the estimated time in consideration of professional estimation methods. Source code lines of these selected projects are processed as a KLOC and estimations are fulfilled with ten different calculation methods. On behalf of determining the best approach for result set, statistical formulas (mean square error, mean percentage error, coefficient of correlation) are evaluated with calculated parameters. In addition to these calculations, a new approach is obtained and suggested as a result of iteration through the data set which is collected by using statistical formulas in order to converge actual person-day values. Analyses and inferences are shared in result section.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC