XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkçe Tümce SonuBelirlemede Özgür Yazılımlar ve Performans Analizleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yeşim Aksan
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yesim.aksan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Selma Ayşe Özel
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: saozel_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Yasin BEKTAŞ
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ybektas79_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Mustafa Aksan
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustaksan_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Umut Ufuk Demirhan
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umutufuk_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: Ümit MERSİNLİ
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umit_AT_mersinli.org

Yazar 7
Name: Hakan YIılmazer
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yilmazer.hakan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)saozel_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerDoğal Dil İşleme, Tümce Sonu Belirleme, Noktalama İşaretleri, Belirginleştirme, Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)
ÖzetÖzet: Tümce Sonu Belirleme Doğal Dil İşleme alanında önemli bir alt alan olarak pek çok araç ya da çalışmayla geniş bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türkçe?de tümce sonu belirleme amacıyla kullanılan ya da kullanılabilecek çeşitli yazılımlar sınanacak ve başarımları değerlendirilecektir. Giriş ve alanyazının yer aldığı ilk bölümün ardından, belirtilen amaç için, Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)veritabanı kullanılarak oluşturulan alt-derlem ve çalışma kapsamında değerlendirilen yazılımlar tanıtılacaktır. Ardından, tümce sonu belirlenmiş, sınanmış ve iyileştirilmiş alt-derlemle karşılaştırılarak, sözkonusu yazılımların başarımları değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise, ileride yapılacak benzer çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC