XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDağıtık ve Eşzamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ökkeş Emin Balçiçek
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: emin.balcicek_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 2
Name: Çağrı Çıraklı
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: huseyin.cirakli_AT_kuveytturk.com.tr
Diğer Yazar(lar)huseyin.cirakli_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar KelimelerUzaktan Yazılım Geliştirme, Eşzamanlı Yazılım Geliştirme, Dağıtık Yazılım Geliştirme, Remote Software Development, Synchronized Software Development,Distributed Software Development
ÖzetÖzet Büyük ölçekli sistemlere sahip olan şirketler, var olan iş gereksinimlerinin karmaşıklığı, iş ihtiyaçlarının ve teknolojinin hızlı değişimi ve kullanıcı sayısının çokluğu nedeni ile oluşan performans ihtiyacı sebebi ile daha sistematik, daha hızlı ve optimize yazılım geliştime yöntemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Kurumlar söz konusu ihtiyacı ?yazılım üretim bandı? vasıtası ile karşılamaktadırlar. Bu bandın oluşturulmasındaki en temel gereksinimlerden birisi de kurumsal mimarinin kurulmasıdır. Bu bildiride söz konusu ihtiyaca daha iyi bir çözüm olabilecek ?çoklu yazılım üretim bandı? içeren eş zamanlı ve dağıtık yazılım geliştirme yapılabilen bir yöntem önerilecektir. Bu yöntem için kurumların, kurumsal yazılım mimarilerini eş zamanlı yazılım geliştirmeye uygun olarak kurmaları gerekmektedir. Bu sayede söz konusu sistemler için farklı lokasyonlarda yazılım geliştirebilmek mümkün olabilecektir. Her ne kadar mimarisi bu şekilde olan sistemler için farklı lokasyonlar dahilinde üretim yapılmak mümkün olsa da, söz konusu lokasyondan bağımsız üretim ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmada; yazılım geliştirmenin en önemli kalemi olan insan kaynağını ele alarak lokasyondan bağımsız, dağıtık, eş zamanlı üretim yapan yazılım geliştirme yöntemi üzerinde durulmuştur. Abstract Companies with large-scale systems need more systematic, quick and optimized software development methods by reason of the complexity and rapid change of business requirements, improvement on technology and performance needs depending on the number of users. Institutions meet the requirements via ?Software Production Line?. One of the most fundamental requirement at forming of this line is the establishment of the enterprise architecture. In this paper, a methodology will be proposed to find a better solution for the aforementioned need and carrying out the applicable, synchronized and distributed software development which is containing ?multi software product lines?. For this methodology, institutions must establish their enterprise architectures according to synchronized software development. In this way, software development may be possible at different locations for the systems. Although the systems has an architecture that are able to make production at different locations, software development with independent of location has been initiated in our country recently. In this study, we focus on a software methodology that is distributed, synchronized and independent from location by considering the human resource which is the most important item of software development.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC