XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMedikal Bilgi Sistemlerinde Güvenlik, Mahremiyet ve Kimlik Doğrulama
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Can Eren Aladağ
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aladagc_AT_itu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ercan Kurtarangil
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kurtarangil_AT_itu.edu.tr

Yazar 3
Name: Şerif Bahtiyar
Org: Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş
Country: TR
E-mail: serif.bahtiyar_AT_provus.com.tr
Diğer Yazar(lar)serifbahtiyar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerMedikal Bilgi Sistemleri, Mahremiyet, Mahremiyet Koruma Katmanları, Kimlik Doğrulama
ÖzetMedikal bilgi sistemleri, bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerini kullanarak sağlık hizmetlerini geliştirmektedir. Bu medikal sistemler, tanı, tedavi, sağlık verilerinin toplanması ve yönetilmesi gibi alanlarda yeni çözümler getirirler. Ancak, kişisel bilgileri ve sağlık ile ilgili bilgileri içermesi sebebi ile medikal bilgi sistemlerinin güvenliği kritik önemdedir. Bu çalışmamızda, öncelikle medikal alanda kullanılan bilgi sistemleri incelenmiştir. Daha sonra, bu sistemler ile ilgili mahremiyet tehditleri, gereklilikleri ve koruma yöntemleri çeşitli kategorilerde sınıflandırılarak incelenmiştir. Medikal bilgi sistemlerinin güvenliğinde diğer bir önemli konu kimlik doğrulamadır. Bu çalışmamızda, bu sistemlerde kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri ve biyometrik kimlik doğrulama gibi olası kimlik doğrulama yöntemleri incelenmiştir. Son olarak bu medikal bilgi sistemlerindeki sorunlar ve gelecekte çalışılacak konular irdelenmiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC