XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİş Gereksinimi Odaklı Kaynak Kod Üretme Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ökkeş Emin Balçiçek
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: emin.balcicek_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 2
Name: Büşra Tokgöz
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: busra_tokgoz_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 3
Name: Havva Çetiner Altıparmak
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, Konya
Country: TR
E-mail: havva.altiparmak_AT_kuıveytturk.com.tr
Diğer Yazar(lar)busra_tokgoz_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar KelimelerKaynak Kod Üretimi, İş Gereksinimi Odaklılık, Yazılım Geliştirme Aracı, Source Code Generation, Business Oriented, CASE Tools
ÖzetÖzet: Bu bildiride büyük ölçekli kurumsal firmalarda uygulanabilir, iş gereksinimi odaklı kaynak kod üretme modeli önerilmiş ve içermesi gereken özellikler anlatılmıştır. İş gereksinimlerini ekran tanımı, tasarımı, ekrandan alınacak veri tipleri, iş akışı, parametre tanımları ve merkezi sistem entegrasyon tanımlarının yapılabileceği tanım tabanlı bir araç aracılığı ile alınabileceği ifade edilmiştir. Önerilen sistem, iş gereksinimleri tanımları referans alınarak, gerekli uygulama sunucusu ve kullanıcı arayüzü kaynak kodları, veritabanı nesnelerini, fonksiyonel analiz dokümanı ve test senaryo dokümanı üretebilmektedir. Bu sayede kurala bağlı üretilebilen bütün çıktılar üretilmiş olup, yazılım mühendisi, sistem analisti gibi pahalı kaynakların yerinde ve verimli kullanılması hedeflenmiştir. Önerilen sistem bu çıktıları üretmek için güçlü, oturmuş, olgunlaşmış bir kurumsal mimariye ihtiyaç duymaktadır. Abstract: In this paper, business oriented source code generation system in large-scale enterprises, is proposed and explained in detail. Business requirements enter the system via user interface definition, user interface design, data types, workflow definition, parameter definiton and centralized system integration definition. Proposed system, generates user interface side, application server side and database item source code automatically by using business requirements which is gathered from system analyst role by a CASE tool. This system can also produce functional requirement and test scenario documents. By this means, important part of source code, which able to automatize, is produced and big-time of software engineering and business analysis time is gained. This system needs robust, structured, matured and well-designed enterprise architecture to produce these outputs.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC