XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörüntüden OpenCV ile Duygu Analizi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Tenekeci
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: etenekeci_AT_harran.edu.tr

Yazar 2
Name: Abdülkadir Gümüşçü
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: agumuscu_AT_harran.edu.tr

Yazar 3
Name: Ahmet Baytak
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: abaytak_AT_harran.edu.tr

Yazar 4
Name: Emrah Aslan
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emrah004harran_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)agumuscu_AT_harran.edu.tr
Anahtar KelimelerDuygu Analizi, Yüz Bulma, OpenCV
ÖzetSon yıllarda bilgisayar uygulamalarında psikolojik değerlendirmelere oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu çalışmada hareketli ve sabit görüntülerdeki insanların psikolojik durumları belirlemek amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle görüntü üzerindeki yüzün tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen yüz görüntüsünden gözler ve ağız yerleri belirlenmektedir. Sonuçta üç farklı durum göz önünde bulundurmaktadır. Bu ifadeler ?Mutlu?, ?Üzgün? ve ?Doğal? yüz ifadeleridir. Bu çalışmada psikolojik analizi gerçekleştirilirken yüz bölgelerinin ve analiz için kullanılacak olan gözler ve ağız bölgesinin belirlenmesi için OpenCV kütüphanesinde bulunan Haar Cascade fonksiyonları kullanılmıştır. Elde edilen görüntü, C++ ortamında geliştirilen algoritma ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçların doğruluk oranları oldukça yüksek sevilerde olduğu görülmüştür
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC