XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİmmunohistokimyasal Boyalar İle Tiroid Tümörü Teşhisinde Naive Bayes Algoritması Kullanılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Haltaş
Org: Gaziantep Üniversitesi
Country: TR
E-mail: haltas_AT_gantep.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Alkan
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aalkan_AT_ksu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)haltas_AT_gantep.edu.tr
Anahtar KelimelerTiroid Hastalığı, İmmünohistokimyasal, Naive Bayes, J-48
ÖzetTiroid nodüllerinin ayrımında preoperatif olarak kolay, pratik ve güvenilir yöntem olarak kabul edilen ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) kullanılmaktadır. Nodüllerin ayrımında patologlar morfolojik benzer özellik gösteren lezyona farklı tanılar koyabilmektedirler. Bu durum tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında ilave immunohistokimyasal çalışmaların gerekliliğini göstermektedir. Çalışmamızda histopatolojik incelemeye ek olarak yapılan İmmünohistokimyasal boyama verilerinin Naive Bayes algoritması ile değerlendirilerek, nodülün malign olup olmadığı bilgisi için doktora yardımcı bir karar destek sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu tanı sisteminde, 63 olgudan alınan veriler, Naive Bayes algoritması ile sınıflandırılmış ve J48 algoritması ile karşılaştırılarak %92 başarım oranı ile karar destek sistemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Başlıklar Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC